الگوریتم مرتب سازی انتخابی

معرفی و پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی انتخابی

روش کار الگوریتم مرتب سازی انتخابی به این صورت است که اولین خانه با لیست مقایسه می شود، اگر در لیست کمتر از آن وجود داشته باشد جای آنها عوض می شود. این روند تا آخر ادامه پیدا می کند تا لیست کاملا مرتب شود. این الگوریتم برای مجموعه داده‌های بزرگ مناسب نیست چون پیچیدگی […]

معرفی و پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی انتخابی بیشتر بخوانید »