آموزش الگوریتم

الگوریتم مرتب سازی انتخابی

معرفی و پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی انتخابی

روش کار الگوریتم مرتب سازی انتخابی به این صورت است که اولین خانه با لیست مقایسه می شود، اگر در لیست کمتر از آن وجود داشته باشد جای آنها عوض می شود. این روند تا آخر ادامه پیدا می کند تا لیست کاملا مرتب شود. این الگوریتم برای مجموعه داده‌های بزرگ مناسب نیست چون پیچیدگی …

معرفی و پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی انتخابی ادامه »

الگوریتم مرتب سازی حبابی

معرفی و پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی حبابی

در الگوریتم مرتب سازی حبابی هر عنصر با عنصر کناری خود سنجیده‌شده و درصورتی که از آن کوچک‌تر باشد جای خود را به آن می‌دهد و این کار ادامه می یابد تا کوچک‌ترین عنصر به پایین لیست برسد و بقیه نیز به ترتیب در جای خود قرار گیرند. این الگوریتم برای مجموعه داده‌های بزرگ مطلوب …

معرفی و پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی حبابی ادامه »