جاوااسکریپت

دریافت کد کلید وارد شده با جاوااسکریپت

در طراحی سایت گاهی نیاز هست ما ورودی input ها و فیلدها رو چک کنیم. این کار از طریق جاوااسکریپت ممکن است که در این آموزش کوتاه می خواهیم به نحوه دریافت کد کلید وارد شده با جاوااسکریپت بپردازیم.

گاهی ممکن است نیاز داشته باشید که کاربر فقط حروف فارسی را وارد کند و اگر غیر از حروف فارسی، حرف دیگری وارد نمود، اخطار دهید و یا آن را پاک نمایید. برای تشخیص این کار اول باید کد حرف وارد شده را تشخیص دهید.

دریافت کد کلید وارد شده با جاوااسکریپت

دریافت کد دکمه وارد شده در مرورگرهای مختلف فرق می کنند. برای این منظور اول تشخیص می دهیم که مرورگر از چه نوع است و سپس اقدام به دریافت کد دکمه تایپ شده می نمایید.

اول از همه در قسمت HTML مشخص می کنیم که ورودی کدام فیلد باید چک شود.

<input type="text" name="text" onkeypress="getKeyCode(event)"/>

در کد بالا onkeypress به محض وارد کردن حرف در input، تابعی را فراخوانی خواهد که در درون این تابع حرف وارد شده مورد پردازش قرار خواهد گرفت.

حال به قسمت کد جاوااسکریپت می پردازیم.

function getKeyCode(e) {
  var keynum;

  if (window.event) { // IE
    keynum = e.keyCode;
  } else if (e.which) { // Netscape/Firefox/Opera
    keynum = e.which;
  }

  alert(keynum + " - " + String.fromCharCode(keynum));
}

در کد بالا اول مشخص می کنیم که مرورگر از چه نوعی است و سپس کد کلید را از event دریافت می کنیم. در اینجا و در این تابع کد کلید به همراه خود حرف نمایش داده می شود اما شما می تواند پردازش دیگری روی آن انجام دهید.

تمام کد

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Get Key Code - hbahonar.ir</title>
  <script>
    function getKeyCode(e) {
      var keynum;

      if (window.event) { // IE
        keynum = e.keyCode;
      } else if (e.which) { // Netscape/Firefox/Opera
        keynum = e.which;
      }

      alert(keynum + " - " + String.fromCharCode(keynum));
    }
  </script>
</head>
<body>
<input type="text" name="text" class="myinput" onkeypress="getKeyCode(event)"/>
</body>
</html>

دانلود کد

دریافت کد از GitHub

دیگر کدها